O nas

ThinkFirst jest firmą doradczą specjalizującą się w zarządzaniu rozwojem wewnętrznym firm.


W dzisiejszym zdygitalizowanym świecie przewaga konkurencyjna firm nabiera nowego wymiaru. Nagrywanie i przekazywanie informacji stało się tak proste, że innowacyjne pomysły (niezależnie czy produktowe czy dotyczące wewnętrznej organizacji firm) są kopiowane zaraz po wejściu na rynek – a czasem już nawet w trakcie procesu produkcyjnego. Pojawiło się zatem nowe wyzwanie: jak utrzymać trwałą przewagę konkurencyjną, skoro sam pomysł nie stanowi jej sedna?

Choć nie ulega wątpliwości, że konkurencja ma stosunkowo łatwy dostęp do naszych pomysłów, pytaniem pozostaje na ile potrafi przełożyć tę wiedzę na przynoszący rezultaty proces biznesowy?

 

Obszarem, który obecnie jest dużo trudniejszy do doścignięcia przez konkurentów, jest obszar rozwoju umiejętności biznesowych i procesów.

 

Kaplan i Norton dostarczają danych statystycznych, z których wyraźnie wynika, że wdrażanie nowych procesów zajmuje średnio ok. 2 lat. Nasze dane również potwierdzają te wyniki – przeciętnie w ciągu roku statystyczny pracownik nabywa tylko kilka umiejętności. 

Rozwój organizacji na poziomie procesów i umiejętności może być jednak dużo bardziej efektywny.

 

Firmy, które najsprawniej zarządzają swoim rozwojem - procesami i umiejętnościami ludzi -  uzyskują trwałą, skuteczną przewagę konkurencyjną.


 

Podczas wdrożeń u naszych klientów często spotykamy się z następującymi wyzwaniami:

  • jak utrzymać efekty projektów w biznesie – wdrożyć skutecznie do praktyki

z danych  wynika, że ponad połowa inicjowanych projektów po 2 latach nie pozostawia w biznesie istotnych rezultatów

  • w jaki sposób podnosić efektywność programów rozwojowych – zadbać o przełożenie  tych inwestycji na  rezultaty biznesowe

Nasze doświadczenia pokazują, że większość aktywności rozwojowych nie posiada celu zorientowanego na konkretny rezultat biznesowy

  • w jaki sposób efektywnie zarządzać aktywnościami rozwojowymi (nie tylko szkoleniami czy programami szkoleniowymi)

Obecnie znacząca większość inicjatyw rozwojowych utożsamianych jest jedynie ze szkoleniami. Najnowsze badania pokazują, że efektywny rozwój zdecydowanie wykracza poza salę szkoleniową. Bez aktywności typu trening i praktyczne doświadczenia biznesowe kierowane pod kątem rozwoju - przyrost umiejętności spada do ok. 10% zakładanych rezultatów.


 

ThinkFirst na bazie wieloletnich doświadczeń naszych konsultantów w zakresie rozwoju i wdrażania procesów biznesowych opracowuje systemowe rozwiązania, które przekładają się na szybszy rozwój.

Nasi konsultanci realizują zarówno klasyczne projekty szkoleniowe, jak również projekty treningowe, coachingowe i rozwoju talentów. Zarządzamy  całościowym rozwojem kompetencji w organizacjach, realizowaliśmy projekty doradcze w zakresie strategii, optymalizacji procesów oraz wdrożeniowe w zakresie systemów IT.

 

Obszary naszej ekspertyzy to:

  • zarządzanie poza-produkcyjnymi procesami biznesowymi;
  • wdrażanie i rozwój procesów;
  • rozwój i wdrażanie umiejętności biznesowych;
  • lekkie rozwiązania IT w zakresie zarządzania procesami i umiejętnościami.

 

Nasze szczegółowe rozwiązania dostarczamy w 4 kluczowych dla rozwoju organizacji obszarach procesów:

- zarządzanie strategią biznesową,

- zarządzanie standardami sprzedaży,

- zarządzanie rozwojem i efektywnością procesów,

- zarządzanie innowacyjnością.

 

Dostarczamy gotowych do implementacji procesów i skutecznie wdrażamy je w codzienną praktykę biznesową.

 

Klienci doceniają nasze rozumienie ich biznesu, funkcjonowania dużych organizacji oraz orientację na konkretne rezultaty.