CASE STUDY

OmniManager

Nasz Klient jest znaczącą firmą IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od ponad 30 lat tworzy zaawansowane oprogramowanie dla firm z kluczowych sektorów gospodarki. Rozwija się organicznie, jak i przez akwizycje, których od 2004 roku przeprowadził ponad 120, co wymaga najwyższej prędkości w integracji i rozwoju procesów zarządzania. Po latach sukcesów w regionie, konkuruje z globalnymi graczami m.in. z rynku amerykańskiego z ogromnym potencjałem i doświadczeniem. Aby sprostać tym wyzwaniom, nieprzerwanie inwestuje w procesy i umiejętności swoich zespołów.

Darmowa konsultacja
ZASTOSOWANIA THINK FIRST:
  • 3T Leadership
  • Audyt managerski

THE CHALLENGE

Niesatysfakcjonujący poziom produktywności developerów, niskie wskaźniki zaangażowania i przedłużające się wdrożenie Agile.

Niska utylizacja czasu pracy i zaangażowanie 

Wskaźnik zaangażowania 100-osobowego zespołu developerów bankowych systemów omnikanałowych w badaniu Kincentric  wynosiło 17% w porównaniu do rynkowej średniej 43% w sektorze IT. 

Błędy zarządzania efektywnością uniemożliwiały osiągnięcie wymaganej produktywności – wskaźnik utylizacji czasu pracy wynosił 0.61.

Luki w procesach managerskich i frustracja pracowników

Brak precyzyjnych celów, nieskuteczne monitorowanie pracy powodowało, że osoby o niskiej efektywności nie dostawały korygującej informacji zwrotnej a widoczne dysproporcje między nimi a skutecznymi deweloperami generowały frustrację.

Błędne założenia uniemożliwiające zarządzanie

Przedłużające się wdrożenie Agile, błędne rozumienie roli Scrum Mastera, koncentracja na celach zespołowych, brak rezultatów spotkań przyczyniało się do jeszcze większego spadku zaangażowania.

THE WAY

WDROŻYLIŚMY 3T LEADERSHIP

Skoncentrowaliśmy projekt na przeniesieniu wiedzy teoretycznej do praktyki i skupiliśmy się na wytworzeniu nawyków wśród pracowników. Zrobiliśmy to dzięki koncentracji na wdrożeniu procesów, prostych narzędzi i mierzalnych umiejętności.

 

Na czym to polegało?
  • Rozwinęliśmy proces zarządzania efektywnością
  • Zmierzyliśmy umiętności odpowiedzialne za zaangażowanie
  • Stworzyliśmy praktyczne treningi biznesowe zamiast szkoleń
  • Wdrożyliśmy pomiar współpracy i rezultatów spotkań

Jak to zrobiliśmy:

Przebudowaliśmy proces zarządzania efektywnością

Wprowadziliśmy regularny pomiar wskaźników wynikających z Agile, pomijając elementy metodyki bez wpływu na rezultaty. Niezbędna była zmiana parametrów wypalania i sposobu monitoringu wskaźników utylizacji.

Rozwinęliśmy umiejętności managerskie odpowiedzialne za produktywność i zaangażowanie

Precyzyjnie zmierzyliśmy 9 umiejętności, przekładających się na poziom zaangażowania i wskaźniki Agile. Ewaluacja nastąpiła na początku i na końcu projektu. Każdy manager dostał indywidualny raport Assessment On The Job, na podstawie którego przeprowadziliśmy powiązane z efektem biznesowym indywidualne plany rozwoju. 

Praktyczne treningi zamiast nieskutecznych szkoleń

Seria intensywnych, praktycznych treningów biznesowych, ze stałą diagnozą aktualnego poziomu umiejętności,  feedbacku od uczestników i naszych trenerów na bazie precyzyjnych kart diagnozy- SuccessSkills.

Wdrożone realnie wpływające na utylizację rezultaty pracy Scrum Mastera 

Wprowadziliśmy pomiar powtarzalności i rezultatów spotkań monitorujących i przyczyn nieefektywności. Obserwowaliśmy pomiar i wzrost wskaźnika poziomu współpracy. Podnieśliśmy efektywność udzielanego feedbacku zespołom developerskim. 

THE RESULT

Rozwój procesów managerskich, wprowadzenie dodatkowych pomiarów efektywności przełożyło się na wzrost wskaźników utylizacji i zaangażowania.

Wprowadzony nowy sposób komunikacji: dane, fakty, rezultaty biznesowe a w efekcie realny wpływ. Manager wie dokładnie co jest przyczyną bo ma listę procesów i pomiar wskaźników- nie tylko końcowych, przez co sprawniej zarządza rozwojem procesów i efektywnością pracy.

THE RESULT

Regularny rozwój umiejętności managerskich, odpowiednio dobrane cele indywidualne i zespołowe dają realne efekty biznesowe.

Frima Kincenetric zmierzyła zaangażowanie 3 miesiące przed i po zakończeniu projektu. Znaczący wzrost był możliwy, bo: managerowie stawiają sensowne cele i monitorują ryzyko braku realizacji. Podnoszą efektywność zarządzając ludźmi- odbywa się raportowanie wzrostu umiejętności podległego zespołu i współpracy. Praca ma wyraźny sens.

Polityka cookies

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce prywatności. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję Polityka Cookies
This site is registered on wpml.org as a development site.