CASE STUDY

Bioton S.A

BIOTON to wytwórca i dystrybutor produktów biotechnologicznych oraz generycznych. Zawsze działa w trosce o jakość zdrowia i życie Chorych. Umacnia swoją pozycję na globalnym rynku insuliny i aktywnie prowadzi badania, aby wprowadzać na rynek leki innowacyjne rozszerzać portfel odtwórczych. Rozwój portfela produktowego oraz podejmowane decyzje biznesowe umożliwiają skuteczne realizowanie celów strategicznych.

ZASTOSOWANIA THINK FIRST:
 • 3T Leadership
 • Agile Process
research and science doctor student people in bright labaratory representing chemistry education and medicine concept

THE CHALLENGE

Niska dojrzałość procesów sprzedaży, nieefektywny system premiowy, brak zarządzania efektywnością i rozwojem pracowników- obniżały tempo zdobywania rynku.

Wyzwaniem było istnienie trzech różnych procesów sprzedażowych:  hurtowego, sieci aptecznych i pojedynczych punktów. System premiowy był nieefektywny bo nastawiony na wynagradzanie rezultatów sprzedaży zamiast na proces i jego doskonalenie.

Nie istniał spójny proces zarządzania celami, nie było metod zarządzania kompetencjami sprzedaży.  Umiejętności, zespołów nie były homogeniczne: od wysokich umiejętności zarządzania terenem, do podstawowych umiejętności sprzedażowych.

Rada Nadzorcza oczekiwała wprowadzenia działalności Spółki na poziom globalny i rozwój portfela produktów diabetologicznych. Niezbędne było przemodelowanie struktury oraz wdrożenie strategii przy pełnym wykorzystaniu efektu synergii ze strategicznymi akcjonariuszami Biotonu.

THE WAY

WDROŻENIE PROCESÓW I NARZĘDZIA IT

CELE PROJEKTU: POZIOM RYNKU

Proces wizyty, wyróżniający handlowców na tle konkurencji jako partnerów w biznesie Klienta. Pełne wykorzystanie atutów produktu, zakresu oferty i jakości usług.

Mierzone wskaźniki:
 • Sprzedaż do aktualnych Klientów
 • Sell- out
 • Share of voice
 • Opinia Klientów vs konkurencja

CELE PROJEKTU: POZIOM PROCESÓW WEWNĘTRZNYCH

Zwiększenie efektywności procesów sprzedażowych: opisanie standardów i eliminacja luk, wdrożenie w praktykę biznesową, utrzymanie powtarzalności w nowoczesnym narzędziu IT.

Mierzone wskaźniki:

 • % realizacji planów rozwoju
 • Tempo rozwoju- czas wdrożenia standardu
 • Poziom umiejętności
 • Korelacja rozwoju z efektem biznesowym

THE PROOF

Unikatowe powiązanie procesów, umiejętności i wskaźników biznesowych w nowoczesnym systemie.

DZIĘKI TEMU KAŻDA INWESTYCJA W ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI TO MIERZALNY EFEKT

Stworzyliśmy mechanizm powiązania rozwoju umiejętności ze wskaźnikami biznesowymi bazując na najnowszych trendach w zarządzaniu z wykorzystaniem mechanizmów Big Data, Social Learning i Artificial Intelligence.

SALES POINT to katalog przetestowanych w terenie umiejętności, które odpowiadają za sukces na każdym etapie sprzedaży. Stanowił on faktyczną zawartość standardu, dzięki temu Przedstawiciele dokładnie wiedzieli czego się od nich wymaga i jak to będzie mierzone , a menedżerowie dostali przejrzyste narzędzie monitorowania i oszczędzili czas.

 

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI SPRZEDAŻY BEZ TELEFONÓW I RAPORTÓW.
 • POWTARZALNOŚĆ: łatwiejsze utrzymanie wysokich standardów, szybsze stawianie celów, rzetelne dane
 • SZYBSZY ROZWÓJ: większa efektywność wizyt, skrócony czas wdrożenia przedstawiciela, łatwe to rozpoznania trudności w rozwoju
 • WIĘKSZA MOTYWACJA: systematyczny, rzetelnie realizowany (współpraca managerów i HR) proces rozwoju znacząco wpływa na motywację i utrzymanie najlepszych
 • AUTOMATYZACJA: szybsze i mniej ryzykowne decyzje, diagnoza talentów, rzetelne dane o efektywności

THE PROOF

WZROST ŚWIADOMOŚCI MARKI, POPRAWA WSKAŹNIKÓW PERCEPCJI U LEKARZY

Wdrożony i monitorowany proces sprzedaży, wyróżniał handlowców na tle konkurencji, dzięki precyzyjnie zaplanowanej komunikacji w rynek „poszedł”  solidny przekaz promocyjny.

Przedstawiciel zawsze znał cele na daną wizytę,  poziom adopcji klienta i miał plan na dalszy rozwój relacji biznesowej. Diagnozował potrzeby klienta zadając bardzo precyzyjne pytania na bazie znajomości rynku.

 

WDROŻENIE NOWEGO STANDARDU W PRAKTYKĘ:
 • Standard jako podstawa pracy menedżera w regionie – jasna rola dyrektorów regionalnych: umiejętności powiązane ze wskaźnikami sprzedażowymi
 • Skuteczne zarządzanie pracownikami nieefektywnymi i talentami. Eliminowanie ryzyka promowania ludzi nie posiadających wyższych niż inni umiejętności handlowych oraz redukcja ryzyka zwolenia tych pracujących na trudniejszym rynku.
 • Rzetelna ocena handlowców na bazie nie tylko rezultatów lecz również celów handlowych. Ułatwienie oceny na co handlowcy mieli, a na co nie mieli wpływu, co pozwalało managerowi prawidłowo inwestować czas.
 • Przyspieszone raportowanie. Oszczędność czasu wynikająca z możliwości weryfikacji postępów procesu promocyjnego bez rozmowy z pracownikami. Manager inwestuje czas w rozwój zamiast kontrolę.

Polityka cookies

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce prywatności. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję Polityka Cookies
This site is registered on wpml.org as a development site.