Zarządzanie umiejętnościami
w procesie biznesowym

Realizacja dziesiątków projektów ukierunkowanych na podnoszenie efektywności biznesu jak mapowanie i rozwój procesów, akademie rozwoju, wdrażanie MBO, ocen okresowych, wdrażania narzędzi IT do zarządzania planami okresowymi oraz szkoleniami doprowadziły nas do powtarzających się wniosków w zakresie faktycznej efektywności tych projektów.

  • Dobrze zdefiniowane procesy nie gwarantują faktycznych rezultatów – bez odpowiednich umiejętności procesy pozostają na kartach papieru lub w pustych aplikacjach.

PRZYKŁAD: Np. aplikacje do zarządzania celami bez wdrożonych umiejętności związanych ze strategią na poziomie zarządu i umiejętnościami związanymi z definiowaniem zadań, celów i rezultatów na poziomie liniowych menedżerów stają się elektroniczną biurokracją konsumującą cenny czas.

  • Doskonałe umiejętności bez powiązania z kluczowymi procesami rzadko kiedy dostarczają wartościowych rezultatów dla biznesu.

PRZYKŁAD: Wielokrotnie byliśmy pytani przez kluczowych decydentów o wymierne rezultaty procesów rozwojowych. Podejmowaliśmy próby szacowania faktycznych zwrotów  z tych inwestycji. Niezależnie od faktu, że na poziomie szkoleniowym szacowanie faktycznego ROI staje się karkołomnym i bardzo kosztochłonnym zadaniem, to wnioski pojawiają się klarowne – bez ścisłego powiązania rozwoju umiejętności z bieżącymi kluczowymi procesami biznesowymi rezultaty takich projektów stają się biznesowo nieopłacalne. Zazwyczaj wtedy szkolimy kadrę dla konkurencji.


 

Biznesowo efektywnym podejściem do rozwoju jest wdrażanie procesów wraz z kluczowymi dla nich umiejętnościami czyli:

Zarządzanie umiejętnościami w procesie biznesowym

Po latach doświadczeń tę metodologię do rozwoju biznesowego proponujemy naszym klientom.

Doskonalimy efektywność wdrożeniową poprzez:

  • praktyczne mapowanie procesów - unikanie zbędnej biurokracji i szczegółowości,

  • definiowanie istotnych narzędzi (m. in. szablony),

  • dobre definiowanie kluczowych umiejętności dla całości procesu.

Maksymalizując skuteczność wdrożenia eliminujemy potencjalne luki w procesie, które mogłyby spowodować brak oczekiwanych rezultatów.

Wychodzimy z założenia, że umiejętności są tyle warte, na ile podnoszą wskaźniki biznesowe procesu.

Skontaktuj się