Success Skills

 

Ponad 15 lat pracy w zakresie rozwoju kompetencji biznesowych pozwoliło nam zdiagnozować powtarzające się wyzwania:

  • umiejętności dublujące się w różnych szkoleniach - jaką metodologię wybać? jak sprawdzić, czy pracownicy już uczyli się podobnych kwestii?

w różnych metodologiach i szkoleniach te same umiejętności posiadają inne nazwy co powoduje zamęt oraz wrażenie „już to gdzieś było”. Ten sam efekt pojawia się, gdy z pozoru różne szkolenia  mają na celu kształtowanie podobnych zestawów umiejętności. Te same umiejętności znajdziemy np. zarówno w szkoleniach sprzedażowych jak i menedżerskich (w szczególności umiejętności komunikacyjne).

  • zbyt wysoki poziom abstrakcji modeli kompetencyjnych - jak unikać nieporozumień wynikających z różnych interpretacji zapisów?

Obecnie będące dominującą praktyką rozwiniętych procesów HR modele kompetencyjne niestety często nie są wystarczające do efektywnej realizacji stawianych przed nimi zadań. Nawet dość szczegółowe rozbijanie poszczególnych kompetencji na zachowania budzi wiele kontrowersji i dyskusji podczas rozmów okresowych lub próby bezpośredniego przełożenia tak zdefiniowanych kompetencji na indywidualne plany rozwoju.

  • trudność w przełożeniu wiedzy na rzeczywiste umiejętności i zachowania - jak sprawić, aby wiedza przekładała się na korzyści biznesowe?

Część rynku szkoleniowego wprowadza różne ciekawe intelektualnie kategoryzacje i zadania szkoleniowe (np. 7 obszarów władzy menedżera lub czym się różni zarządzanie od przywództwa), które jednak bardzo ciężko przełożyć na codzienną praktykę.

 

Obecnie dodatkowym utrudnieniem jest - paradoksalnie – nieograniczony dostęp do wiedzy, który tylko mnoży powyższe trudności. Ciężko bowiem w gąszczu dostępnych rozwiązań wybrać te wartościowe.


 

W odpowiedzi na powyższe wyzwania opracowaliśmy unikatową na rynku metodologię Success Skills.

Success Skills to:

  • zestaw konkretnych, dobrze zdefiniowanych umiejętności, co ułatwia naukę i diagnozę;
  • umiejętności selekcjonowane i opracowywane pod kątem wymiernych rezultatów ich stosowania;
  • uniwersalne umiejętności, możliwe do wykorzystywania w różnych kontekstach i sytuacjach;
  • unikatowy na rynku, nieustająco weryfikowany katalog najlepszych praktyk skutecznego działania;
  • hierarchiczna struktura, która pozwala na efektywne ustalanie priorytetów rozwoju i przyspieszenie procesu rozwoju;
  • praktyczny materiał edukacyjny, ułatwiający wdrażanie umiejętności;

 

Success Skills to jednocześnie metodologia pozwalająca na skuteczne definiowanie dowolnych umiejętności – nie tylko uniwersalnych, ale i specyficznych dla danego biznesu.

 

Metodologia Success Skills zwiększa efektywność zarządzania rozwojem, udoskonala wykorzystanie modeli kompetencyjnych oraz stanowi narzędzie do zarządzania know-how organizacji.

 

Skontaktuj się