STRATEGIE

Pomagamy zarządom i najwyższej kadrze zarządzającej osiągać zaplanowane rezultaty biznesowe poprzez projekty usprawniające lub wdrażające procesy zarządzania strategią.

Optymalizujemy najważniejszy dla organizacji proces oraz dostarczamy inspiracji do rozwoju koncepcji strategicznych przedsiębiorstw.

 


Każdy  z  etapów zarządzania strategią niesie ze sobą wyzwania, którym muszą sprostać menedżerowie. Wśród nich najczęściej spotykamy następujące zagadnienia:

 • Jakie obszary konkurowania wybrać? Co wpływa na Siłę Rynkową naszej firmy?
 • Po czym poznać na ile nasza strategia jest innowacyjna?
 • W jaki sposób wybrać optymalne portfolio projektów strategicznych?
 • W jaki sposób zarządzać kluczowymi projektami w firmie, aby maksymalizować zwrot z inwestycji?
 • Kiedy rewidować strategię, a kiedy utrzymywać ustalony kierunek?

 


Proces zarządzania strategią obejmuje cztery integralne etapy:

 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Kreowanie pomysłów strategicznych (w tym innowacji) oraz scenariuszy
 • Wdrażanie strategii
 • Zarządzanie zmianami strategii

Tylko skuteczna realizacja wszystkich tych etapów pozwala osiągnąć zaplanowane wyniki.

Na bazie wieloletnich doświadczeń wdrożeniowych, analiz biznesowych i badań oraz sprawdzonych metodologii zarządzania strategicznego, ThinkFirst oferuje kompleksowy proces i narzędzia do zarządzania strategią przedsiębiorstwa na każdym etapie.

W procesie zarządzania strategią oferujemy również nasze szczegółowe kompetencje:

 • definiowanie potrzeb rynkowych pozwalających na skuteczne innowacje,
 • definiowanie krytycznych parametrów Siły Rynkowej stanowiących istotę przewagi konkurencyjnej,
 • analizę procesową przedsiębiorstwa,
 • oraz integrację wszystkich wymiarów w spójny, możliwy do wdrożenia plan strategiczny.

Nasze dogłębne rozumienie najistotniejszych czynników gry rynkowej (Indeks Siły Rynkowej) wraz z ekspertyzą wdrożeniową bazującą na doskonałej znajomości wewnętrznego funkcjonowania organizacji, pozwalają dostarczyć klientom wsparcia w pokonywaniu wyzwań związanych ze skutecznym zarządzaniem strategiami.

Ostatecznym wynikiem naszych projektów są wymierne rezultaty:

 • kompleksowa strategia przełożona logicznie na plan konkretnych działań,
 • projekty strategiczne osiągające rezultaty w kluczowych obszarach firmy,
 • wzrost Siły Rynkowej przedsiębiorstwa.

 

Skontaktuj się