SalesUpp – innowacyjny system do zarządzania rozwojem i efektywnością firmy.

 

 

 

 

 

 

 

 


 • SalesUpp jest lekkim rozwiązaniem informatycznym dostępnym w chmurze internetowej i stanowi alternatywę dla wielowymiarowych, kosztownych programów informatycznych.
 • Funkcjonalności SalesUpp pokrywają kluczowe obszary potrzebne organizacji do zarządzania efektywnością i rozwojem pracowników.
 • Rozwiązanie SalesUPP zostało zaprojektowane w innowacyjnym podejściu, które pozwala uniknąć ograniczeń standardowych rozwiązań na rynku.

 

Wykorzystaj SalesUPP, jeśli chcesz uniknąć następujących trudności:

 • Brak powiązania celów z głównymi procesami biznesowymi – ryzyko mało efektywnej realizacji strategii.
 • Brak powiązania rozwoju umiejętności z głównymi procesami – ryzyko nietrafnych inwestycji rozwojowych.
 • Koncentracja w procesie rozwoju na aktywnościach szkoleniowych - ryzyko niskiej efektywności rozwoju.

 


Korzyści dla organizacji

 • Koncentracja na priorytetach strategicznych firmy
 • Łatwość zarządzania długoterminowego: przegląd efektywności, porównywanie wyników.
 • Skrócony czas na codzienne zarządzanie i rozwój pracowników
 • Rozwój powiązany z wynikami biznesowymi
 • Niskie koszty utrzymania narzędzia
 • Szybkie wdrożenie narzędzia

 

Korzyści dla kierowników

 • Ułatwione zarzadzanie celami i zadaniami
 • Łatwe monitorowanie  efektywności poszczególnych pracowników i zespołów
 • Intuicyjne zarządzanie rozwojem pracowników
 • Szybkie wdrażanie w oczekiwane standardy
 • Zwiększone bezpieczeństwo prawne

 

Korzyści dla pracowników

 • Jasność oczekiwań – ograniczenie subiektywnych ocen
 • Bieżące wsparcie w realizacji zadań
 • Szybkie zapoznawanie się z oczekiwanymi standardami
 • Efektywny podgląd do aktualnych wyników, poziomu umiejętności oraz wsparcie w rozwoju
 • Maksymalizacja obiektywizmu

Opis funkcjonalności

Układ całości narzędzia tworzy logiczną sekwencję podpowiadającą jak dostarczać długofalowo wyniki w firmie.

 

Moduł daje możliwość tworzenia i zarządzania planami cyklicznymi.

Moduł zawiera następujące obszary:

 • Zakres planu – plan cykliczny składa się z rezultatów biznesowych wraz z ich wskaźnikami i ocenami, celów procesowych oraz wyników wskaźników procesów.
 • Ocena łączna realizacji planu cyklicznego to suma ocen ważonych rezultatów biznesowych i celów procesowych,
 • Dodawanie rezultatów (definiowanie rezultatu, dodawanie wag, definiowanie wskaźników, dodawanie komentarzy, wpisywanie realizacji, naliczanie oceny ważonej)
 • Dodawanie celów procesowych (definiowanie rezultatu, dodawanie wag, definiowanie wskaźników, dodawanie komentarzy, wpisywanie realizacji, naliczanie oceny ważonej)
 • Ocena realizacji wskaźników procesowych (wpisywanie poziomu realizacji)
 • Efektywność i historia realizacji planów – możliwość podglądu zamkniętych planów oraz statystyki efektywności użytkownika takie jak średnia realizacja celów i rezultatów, aktualny poziom umiejętności czy tempo rozwoju    

 

     Moduł daje możliwość zarządzania zdefiniowanymi procesami i umiejętnościami.

 • Każdy proces składa się z kroków i umiejętności (podsumowanie graficzne efektywności, skala oceny umiejętności, ocena umiejętności, przeglądanie wiedzy dotyczącej umiejętności, dodawanie umiejętności do planu rozwoju)
 • Każda umiejętność ma wystandaryzowany sposób opisu Success Skills. Narzędzie pozwala na zamieszczanie plików graficznych, audio lub video jako ilustracji przykładów.
 • Każda umiejętność jest oceniana zarówno przez kierownika, jak i samego pracownika.

 

Moduł pozwalający na gromadzenie i zarzadzanie kluczową wiedzą w firmie (know-how).

 • Pola przygotowane do gromadzenia wiedzy dotyczącej kluczowych procesów.

 

Moduł pozwalający na zarządzanie Indywidualnym Planem Rozwoju pracownika.

 • Umiejętności rozwijane (definiowanie terminu realizacji, % realizacji planu)
 • Aktywności rozwojowe (dodawanie aktywności, dodawanie plików rozwojowych, zaznaczanie poziomu realizacji, zamykanie planu rozwoju)
 • Historia rozwoju (kolejność rozwoju, archiwalne plany rozwoju, czas rozwoju umiejętności)

 

 

Skontaktuj się