Szablony Strategiczne - większa efektywność procesu zarządzania strategią.

 

 

 

 

 

 


 

Ostatecznym, operacyjnym rezultatem procesu tworzenia strategii jest decyzja, które procesy pozostają bez zmian, z których rezygnujemy oraz lista projektów rozwoju i optymalizacji.  

 

Czasem patrząc na dorobek procesu budowania strategii w postaci listy kluczowych projektów można mieć wrażenie, że to proste zadanie. Jednak każdy menedżer, który zmierzył się z tym procesem mając jednocześnie odpowiedzialność za wdrożenie podejmowanych decyzji, zdaje sobie sprawę jak ogromne jest to wyzwanie.

Przy kilku - produktowym biznesie i kilkudziesięciu pracownikach złożoność biznesu, możliwych decyzji i scenariuszy zazwyczaj przekracza możliwości obliczeniowe ludzkiej pamięci. Badania pokazują, że takie zadania rozwiązywane drogą intuicyjną najczęściej obarczone są podstawowymi błędami wynikającymi z ograniczeń ludzkiej pamięci i funkcjonowania mózgu (D.G. Myers, Intuicja - jej siła i słabość).

Nawet najprostsze modele biznesowe obejmują następujące obszary:

W średniej wielkości organizacji każdy z tych obszarów posiada co najmniej kilka wymiarów, a układanka do analizy staje się bardzo złożona. Ryzyko wpadnięcia w klasyczne pułapki jest ogromne.

 


Konstrukcja Szablonu

  • Szablon zawiera 14 arkuszy obejmujących wszystkie kluczowe wymiary analizy strategicznej przedsiębiorstwa w 4 logicznie wynikających z siebie sekcjach: Rynek, Siła Rynkowa Przedsiębiorstwa, Kluczowe Procesy, Projekty Strategiczne.
  • Arkusze zostały opracowane na bazie znanych i sprawdzonych na rynku metodologii jak m.in.: Blue Ocean Strategy, Balanced Scorecard, Zarządzanie Procesami.

 


 

  • Narzędzie pozwala skutecznie analizować i tworzyć rozwiązania strategiczne unikając pułapek percepcji i wydolności ludzkiego umysłu.
  • Ułatwia wielowymiarową analizę rozbijając ją na homogenicznie etapy. Jednocześnie pozwala zachować spójność całej układanki modelu biznesowego.
  • Sugeruje optymalną drogę dojścia do finalnych decyzji strategicznych.
  • Dostarcza rezultatów w dwóch kluczowych wymiarach: usystematyzowany obraz organizacji oraz oszacowany poziom Indeksu Siły Rynkowej przedsiębiorstwa.

 

Skontaktuj się