INNOWACJE

Pomagamy zarządom, zespołom marketingu oraz kierownikom ds. rozwoju wdrażać procesy innowacyjne, które pozwalają firmom prześcigać konkurencję i budować nowe standardy w swoich branżach.

Pozwalamy uciec od pułapki benchmarkingu i podejmować skalkulowane i opłacalne ryzyko innowacji.


Innowacje są niezmiernie pożądane w każdym biznesie, bo dzięki nim wygrywa się na konkurencyjnym rynku. Często jednak pojęcie innowacyjności jest nadużywane i służy po prostu do bardziej spektakularnego opisu różnych zmian w firmach – niekoniecznie przełomowych. Natomiast  faktycznych innowacji na rynku nie jest wiele.

Dlaczego tak się dzieje, że mimo całkowitej zgody w biznesie co do potrzeby innowacji tak rzadko można ich doświadczyć? Ten efekt nazywamy „paradoksem innowacji”.

Wynika on głównie z dwóch czynników:

 • 90% aktywności rozwojowej firmy, to procesy optymalizacyjne, a procesy innowacyjne wymagają innych umiejętności i działań
  – przełączenie się z pierwszego sposobu myślenia na drugi jest dla większości indywidualnych pracowników i całych firm bardzo trudne.

 

 • Innowacje to coś, czego nikt inny na rynku nie robi w danej branży – tym samym wiążą się z założenia z bardzo dużym ryzykiem.
  Niewiele firm ma odwagę podjąć takie ryzyko. Najczęściej słyszymy od klientów: „chcemy być najlepsi w ….”,  a po propozycji innowacyjnego rozwiązania pada komentarz „tak, ale proszę pokazać, jak to działa i jakie firmy wdrożyły takie rozwiązania”. Takie podejście pokazuje dwie wzajemnie wykluczające się tendencje.

 

U tych, którzy poszukują dróg do niestandardowych i przełomowych rozwiązań najczęściej spotykamy następujące wyzwania:

 • Jak szybko tworzyć innowacyjne pomysły?
  Mimo czasu poświęconego na proces kreatywny ostateczne portfolio rozwiązań często nie wykracza poza standardowe pomysły optymalizacyjne. Jak sprawić, aby ten czas zaowocował naprawdę nowatorskimi rozwiązaniami?

 

 • Jak tworzyć pomysły, które są sensowne biznesowo?
  Równie często widzimy, że efektem tzw. „burz mózgów” są listy bardzo ciekawych pomysłów, ale niestety z obszarów, które komercyjnie mają bardzo niski związek z rezultatami biznesowymi. Jak skanalizować proces kreatywny w strategicznie najbardziej istotne obszary (kreatywność biznesowa zamiast radosnej twórczości)?

 

 • Jak zarządzać ryzykiem w innowacjach?
  Jak zredukować ryzyko do poziomu akceptowalnego dla danego biznesu? Jak zarządzać tym obszarem w taki sposób, że nie blokuje on podejmowania niestandardowych inicjatyw w firmie?

 

 • Jak skutecznie wdrażać innowacje?
  Z racji tego, że innowacje są kompletnie nowym rozwiązaniem wymagają innego podejścia wdrożeniowego niż procesy optymalizacyjne. Jak zadbać, aby innowacja nie umarła w trakcie wdrożenia?

Wieloletnie doświadczenia w zakresie projektów związanych z rozwojem i efektywnością pokazały nam, że innowacje wymagają innego podejścia i umiejętności niż standardowe procesy rozwojowe. Pierwszym krokiem jest m.in. rozdzielenie procesów efektywnościowo-optymalizacyjnych od procesów  innowacji.

Wdrażamy procesy innowacji, które dostarczają istotnych biznesowo produktów.

W procesie wdrożenia kluczowymi elementami są m.in.:

 • Budowanie procesu zarządzania innowacjami oraz jego połączenie ze strategią biznesową i procesami rozwoju.
 • Dostarczanie "materiału kreatywnego" jako punktu wyjścia, czyli tzw. „pożywki”, na której budowane są kreatywne rozwiązania.
 • Treningi kreatywności – rozwijanie umiejętności kreatywnych.
 • Wdrażanie metod testowania innowacji

 

Główne rezultaty współpracy z nami dotyczą efektywności procesu innowacji:

 • Zdefiniowany, sprawnie funkcjonujący proces kreatywności biznesowej - INNOVATHINK
 • Rozwinięte umiejętności innowacji biznesowych u pracowników.
 • Ostateczne rezultaty procesów innowacyjnych, które można umieścić w 4 najbardziej kluczowych dla biznesu obszarach:
  • Innowacje produktowe – udoskonalone produkty i portfolio produktów.
  • Innowacje usługowe – nowe usługi wspierające strategię.
  • Innowacje komunikacyjne – innowacyjne sposoby docierania do klientów.
  • Innowacje procesowe  - udoskonalenia na poziomie efektywności organizacyjnej.

Skontaktuj się