EFEKTYWNOŚĆ I ROZWÓJ

Wspieramy kierowników działów i procesów poza-produkcyjnych, a w szczególności kierowników Działów Zasobów Ludzkich (HR). Pomagamy zwiększać efektywność wewnętrzną firm poprzez sprawne i praktyczne biznesowo systemy.

W naszych rozwiązaniach przykładamy dużą uwagę, aby funkcjonalność biznesowa proponowanych narzędzi zdecydowanie przeważała nad niezbędną biurokracją.


W trudnych czasach gospodarczych i nieustannie rosnących planach przed kierownikami poszczególnych działów i procesów stawiane są kolejne wyzwania optymalizacyjne: jak wykonać trudniejsze zadania w krótszym czasie i często przy mniej licznym zespole.

Menedżerowie próbują stawiać bardziej ambitne cele oraz z żelazną konsekwencją egzekwować rezultaty. Niestety często nawet te metody, choćby dobrze stosowane nie przynoszą wystarczających rezultatów.

W jaki sposób podnieść efektywność na kolejny poziom, kiedy „mechanizm” biznesowy wydaje się działać na najwyższych obrotach, a pracownicy uwijają się jak w ukropie?

 

Obecnie stykamy się z następującymi wyzwaniami w zakresie zarządzania efektywnością i rozwojem:

 • Jak zapewnić system rozwoju w firmie, który dostarcza ważnych dla biznesu rezultatów?
  Niestety, czasem rozwój w firmie sprowadza się do ciekawych szkoleń, a faktyczną miarą jego skuteczności jest fakt, że w trudnych czasach jest to pierwsza pozycja, która jest wycinana z budżetu.
 • Jak sprawić, żeby MBO było systemem do wdrażania strategii?
  Zdarza się, że ze względu na wymagające wdrożenie MBO pozostaje tylko biurokracją – przepisywane są cyklicznie zakresy obowiązków z opisów stanowisk zamiast stawiania celów istotnych z punktu widzenia biznesu.
 • Jak rozwiązać kwestię oceny okresowej, aby nie była koszmarem menedżera i pracownika?
  Często jednak ocena kompetencji jest bardzo subiektywna a menedżerowie i pracownicy nie do końca wiedzą co wpisywać do indywidualnych planów rozwoju.

Jesteśmy ekspertami w zakresie zarządzania rozwojem i efektywnością w firmie. Realizowaliśmy całościowe wdrożenia systemów rozwoju pracowników, MBO, ocen okresowych, wdrożeń modeli kompetencji oraz usprawnień procesów również z takich obszarów jak np. logistyka, marketing, zakupy czy finanse. Na bazie tych doświadczeń zweryfikowaliśmy klasyczne podejścia, aby uzyskać najwyższy możliwy zwrot z inwestycji. Dostarczamy gotowych do wdrożenia procesów lub pomagamy usprawniać istniejące.

Kluczowe projekty realizowane przez ThinkFirst w obszarze zarządzania efektywnością i rozwojem to:

Wdrożenie lub usprawnienie procesu rozwoju wewnętrznego firmy – najczęściej nazywanego procesem zarządzania szkoleniami lub procesem rozwoju pracowników.

Dostarczamy najwyższej jakości procesu służącego zarządzaniu wzrostem efektywności firmy. Nasze rozwiązanie zdecydowanie wykracza poza system szkoleń czy nawet system rozwoju kompetencji. Proces oparty na autorskich metodologiach zarządzania umiejętnościami w procesach biznesowych oraz Success Skills.

W projektach wdrożeniowych dostarczamy m.in.

 • Polityki (wytyczne do procesów – główne zasady i zakresy funkcjonowania rozwoju w firmie)
 • Procedury (dokładne instrukcje postępowania w zarządzaniu budżetem rozwojowym, definiowaniem priorytetów rozwojowych zarządzaniu projektami rozwojowymi)
 • Procesy (rozwoju zespołowego, rozwoju indywidualnego, rozwoju talentów i promocji wewnętrznej)
 • Komunikacja (szablony komunikacyjne, akcje komunikacyjne promujące aktywności rozwojowe)
Wdrożenie lub usprawnienie Zarządzania przez cele (MBO). Proces MBO jest de facto częścią systemu rozwoju wewnętrznego firmy i dotyczy w głównej mierze rozwoju głównych procesów biznesowych.

W procesie wdrożenia kluczowymi elementami są m.in.:

 • Warsztaty analizy głównych procesów i tworzenia podstawowej wiązki celów.
 • Analiza jakości celów.
 • Warsztaty kalibracji celów.
 • Szkolenia menedżerów z zarządzania efektywnością pracowników i stawiania wymiernych i sensownych biznesowo celów.

 

Wdrożenie lub usprawnienie procesu ocen okresowych. Część systemu MBO wzbogaconego o oceny kompetencji i plany rozwoju.

W procesie wdrożenia istotnymi elementami są m.in.:

 • Budowanie modelu kompetencji i matrycy umiejętności.
 • Warsztaty z diagnozy kompetencji.
 • Szkolenia menedżerów z rozwoju pracowników.

Zespół ThinkFirst na bazie wielu zrealizowanych projektów opracował kolejne udoskonalone rozwiązania w klasycznych podejściach jak zarządzanie przez cele, oceny okresowe i systemy motywacyjne, które pozwalają uzyskać jeszcze więcej z tych znanych narzędzi.


W efekcie współpracy nasi klienci otrzymują:

 • Dokumenty i prezentacje dotyczące wybranych procesów.
 • Wdrożone do praktyki biznesowej umiejętności pracowników, którzy realizują procesy efektywności i rozwoju.
 • Rezultaty biznesowe w postaci udoskonaleń procesów – skrócony czas realizacji, mniejsze koszty lub większa jakość (dobrze opracowany system rozwoju już w pierwszym roku jest w stanie zwrócić nakład inwestycji).

Skontaktuj się