Menedżer Sukcesu - program zorientowany na skuteczność w zarządzaniu ludźmi.

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz materiał informacyjny o programie.


Wyzwania menedżerów

O konieczności rozwoju menedżerskiego nie trzeba  dziś nikogo informować. Potrzeba jest ... ogromna! Aby szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość, rosnące wymagania Klientów, coraz większe wyzwania w zarządzaniu zespołem,  menedżer może, powinien i na ogół sam czuje potrzebę doskonalenia swoich kompetencji, wymiany doświadczeń, analizowania przyczyn i skutków podjętych decyzji.

Co się takiego dzieje, że chęć kadry menedżerskiej do zainwestowania swojego czasu, uwagi, nie wspominając o kosztach, nie zawsze jest najwyższa? Menedżerowie tak odpowiadają na to pytanie: „Siedzę na szkoleniu i mam deja-vu. Ileż razy można przechodzić rytuał: slajd-scenka-oklaski?“, „Szukałem dla siebie czegoś interesującego. Cztery porównane programy wyglądają identycznie. Zmienia się tylko logo firmy szkoleniowej...“ „Brałam udział w Akademii X, w szkoleniu Y, wszystkie o tym samym. I wszystkie kończą się tak samo: umiejętności zostają na sali szkoleniowej, a u nas nic się nie zmienia. Nie ma czasu na zastanowienie się i zrobienie jak byliśmy uczeni...“ Brzmi znajomo?

Co powstrzymuje menedżera przed efektywnym wykorzystaniem programu szkolenia i sprawnym wdrożeniem wiedzy i umiejętności?

  • Na ile przekazane informacje są przydatne, łatwe do zapamiętania i przyjazne do wdrożenia?
  • W jakim stopniu przebieg programu daje przestrzeń do wdrożenia tych umiejętności, które zostały uznane za przydatne i wartościowe?
  • Wreszcie, czego uczestnik szkolenia potrzebuje, aby doskonalić się skutecznie, z sukcesem?

 

Wyzwania osób odpowiedzialnych za rozwój menedżerów w organizacjach

Potrzeba rozwoju menedżerów na stałe wpisała się w listę priorytetów organizacji i Działów Personalnych. Wydawać by się mogło, że różnorodność oferty rozwoju menedżerskiego na rynku sprzyja temu zadaniu. Jednak ograniczenia budżetowe, czasowe, fluktuacja z jednej strony i mnogość sytuacji, w których oczekuje się od menedżerów skuteczności z drugiej -  zadanie zarządzania rozwojem kadry kierowniczej czynią niesłychanie trudnym:

  • jak ograniczyć ilość modułów szkoleniowych i jednocześnie zapewnić wszechstronny rozwój menedżera?
  • jak połączyć rozwiązania typu akademia z wyzwaniem fluktuacji? Jak np. przeszkolić 2 nowych menedżerów zgodnie z naszymi standardami?
  • co zaproponować, gdy większość menedżerów przeszła pierwsze szkolenia z zarządzania? Jak unikać pułapki „ciekawych tytułów” i utrzymywać efektywność biznesową programów rozwoju?

 


Odpowiadając na wyzwania osób odpowiedzialnych za rozwój jak i samych menedżerów proponujemy zintegrowany program, w którym moduł Zarządzania Ludźmi stanowi jeden z trzech poziomów umiejętności menedżerskich.

Kluczowe wyróżniki programu to:

  • TRAFNA TEMATYKA – poprzez pracę w oparciu o metodę Success Skills®, adresujemy kluczowe, najważniejsze umiejętności, których doskonalenie obejmuje zarówno tzw. pracę na podstawach, jak i na integrowaniu ich w złożone systemy i dostosowane do kontekstów sytuacyjnych. Skuteczność wyselekcjonowanych menedżerskich Success Skills® bazuje na analizie wielu modeli kompetencyjnych, najlepszych programów menedżerskich oraz badaniach prowadzonych przez kluczowe uczelnie Zarządzania jak Harvard, Kellog, Ashridge.
  • ADEKWATNA FORMA – pracując z uczestnikami o zróżnicowanych doświadczeniach, dostosowujemy formę, przenosząc wraz z upływem programu punkt ciężkości stopniowo z form szkoleniowych, przez treningi, aż do pracy na doświadczeniu. Każda umiejętność Success Skills® jest traktowana w tym zakresie odrębnie. Praca indywidualna to etap, kiedy uczestnik sprawdza, trenuje i doskonali, biorąc odpowiedzialność za efekt końcowy programu.
  • KONTEKST SYTUACYJNY - Success Skills® są transferowalne do wielu dziedzin życia, sytuacji i kontekstów. Mając wytrenowany wzorzec, edukujemy uczestników na poziomie biegłym w skutecznym implementowaniu umiejętności. Sprawdzamy z nimi, jak działać skuteczniej. Ten moment jest ważny zarówno dla Klienta, jak i  dla zespołu ThinkFirst-Maximizing Resources. Następuje bowiem praca nad przełożeniem umiejętności na rezultaty biznesowe!

 

Na program Menedżer Sukcesu składają się 3 główne bloki szkoleniowe oraz warsztat podsumowujący.

MENEDŻER SUKCESU OSOBISTEGO
Efektywność osobista w roli menedżerskiej
MENEDŻER SUKCESU PODWŁADNYCH
Zarządzanie pracownikiem zorientowane na rozwój
MENEDŻER SUKCESU ZESPOŁOWEGO
Skuteczne zarządzanie zespołem

 

Wiemy również, że "znajomość reguł piłki nożnej nie czyni z nas dobrych piłkarzy...“. Biznesem i sportem kierują podobne reguły: trening czyni mistrza.

Od wielu lat doskonalimy metodologię indywidualnego rozwoju, aby przeprowadzić pracowników przez najtrudniejsze momenty w tym procesie, czyli zmianę nawyków, oraz ułatwić zdobycie biegłości. Wsparcie indywidualne stanowi nieodłączny element proponowanych przez nas rozwiązań.

Wyróżniamy się doskonale zaplanowaną konstrukcją indywidualnych planów rozwoju oraz metodologią prowadzenia treningu.

 


Zarządzanie Ludźmi to część zaawansowanego programu rozwoju kompetenecji menedżerskich. Kolejne poziomy to: Proces Sukcesu oraz Strategia Sucesu.

 

Skontaktuj się